Shaykh va shukh: bahsi-i intiqadi bayn Shaykh-i sunnatgira va shukh-i mutajaddid: risalah-i siyasi-i ijtimai az avakhir-i asr-i Qajar

Author
Mujahid, Ahmad
Publisher
Intishārāt-i Rawzanah
Year
1373 [1994 or 1995]
Language
Persian
Call Number
DS266 .S587 1994
Reference Only
Off
Library of Congress Subject Heading
Iran -- Politics and government
Library of Congress Subject Heading 2
Iran -- Social conditions
Abstract

Shaykh va shūkh: baḥs̲ī-i intiqādī bayn Shaykh-i sunnat'girā va shūkh-i mutajaddid: risālah-'i siyāsī-i ijtimʻ̄aī az avākhir-i ʻaṣr-i Qājār = Shaykh va shukh: bahsi-i intiqadi bayn Shaykh-i sunnatgira va shukh-i mutajaddid: risalah-i siyasi-i ijtimai az avakhir-i asr-i Qajar

Aḥmad Mujāhid

[Tehran] : Intishārāt-i Rawzanah, 1373 [1994 or 1995]