Turkiye'nin sihhi-i ictimai cografyasi: Urfa vilayeti = Türkiye'nin sıhhi-i ictimaı̂ coğrafyası: Urfa vilâyeti

Author
Sefik Arif
Publisher
Kâğıtcılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi
Year
1925
Language
Ottoman
Call Number
DS51.U7 S44 1925
Reference Only
Off
Number of Pages
43
Library of Congress Subject Heading
Şanlıurfa (Turkey)
Library of Congress Subject Heading 2
Urfa İli (Turkey) -- Social conditions
Abstract

Şefik Arif

İstanbul : Kâğıtcılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 1341 1925.

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti neşriyatından

with maps