Essays in memory of Hazel E. Heughan

Author
Erünsal, İsmail E., Christopher Ferrard, Hamza Kandur, A. Oğuz İcimsoy, Niyazi Çiçek (editors)
Publisher
Hazel E. Heughan Educational Trust
Year
2007
Language
English
Turkish
Call Number
AC 140.E87 2007
ISBN
978-09554888-0-1
Reference Only
Off
Number of Pages
256
Library of Congress Subject Heading
Ottoman history
Library of Congress Subject Heading 2
Scotland
Abstract

Contents

Ali Satan - The First Cultural Director of the Republic: Mübarek Galib

Ali Taşkın - "Aklın Başkenti"nde Felsefe ve Bir Portre: Sir William Hamilton

Berat Bir Bayraktar - The Significance of Teamwork in the Process of Information and Records Management and an Example of a Field Study

Bilgin Aydın - Osmanlı Bürokrasisinde Doğu-Batı Dilleri ve Türkçe

Cengiz Tomar - Mamluks and Their Contributions to the Intellectual Life

Fikret Sarıcaoğlu - XVII. ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı Tarihi Coğrafya Çalışmalarında İskoçya

Gülnur Duran - Edinburgh Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki Tezhipli İki Yazma

İsmail Güleç - Mesnevi'de Geçen "Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi"ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur?

Neslihan Erözbek - Darülmuallimat'dan Günümüze Çapa Öğretmen Okulu

Nihat Öztoprak - Himmetzade Abdi'nin Divan-ı Lugazı

Niyazi Çiçek - Factors Leading to the Creation of Unnecessary Records in Turkish Public Administration

Oğuz İcimsoy - Turkish Libraries and Librarianship in the 20th Century

Rıfat Günalan - XVII. Yüzyıl Maliye Ahkam Defterleri

Teyfur Erdoğdu - Rethinking the Notion of Identity and Kimlik

 

Erunsal, Ismail E., Christopher Ferrard, Hamza Kandur, A. Oguz Icimsoy, Niyazi Cicek (editors)